MG 34 9 - stopka kolby - ebonit

9 - stopka kolby ebonit

Zapytaj o element

Zdjęcia elementu